Årsmøte 2021

Referat årsmøte 2021
Årsberetning 2020
Regnskap 2020
Budsjett 2021

Styret for 2021

Leder: Svein Arne Dalby

Kasserer: Torgeir Seim

Sekretær: Pål Brekke

Styremedlem: Tom Hagengen

Styremedlem: Asbjørn Jønsson

Revisor: Rolf Vold

Valgkomite: John Arild Monsen og Kai Hansen