Standard side

Referat fra årsmøtet i 2018

Årsmøte i NVMC avd, Gjøvik og Omland på Osbakken 30 januar 2018.

 

Formann åpner møtet, godkjenning av innkalling.

Valg av møteleder: Asbjørn Jønsson.

Valg av sekretær: Roger Solhaug.

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll: Geir Frydenlund, Torkjell Malterud.

Årsberetning opplest og godkjent.

 Regnskap gjennomgått og godkjent.

Budsjett gjennomgått og godkjent.

23 medlemmer til stede.

Valg.

Styret har bestått av: Leder Trond Åsmundstad. Sekretær Svein Arne Dalby. Kasserer Torgeir Seim. Styremedlem Pål Brekke. Styremedlem Tom Hagengen. Revisor Rolf Vold. Valgkomite Torkjell Malterud.

 

Etter valget ble det nye styret slik:

Leder: Trond Åsmundstad. Valgt for 1 år

Sekretær: Svein A Dalby. Ikke på valg, 1 år igjen.

Kasserer: Torgeir Seim. Valgt for 1 år.

Styremedlem: Pål Brekke. Ikke på valg, 1 år igjen.

Styremedlem: Tom Hagengen. Ikke på valg, 1 år igjen.

Revisor: Rolf Vold. Valgt for 1 år.

Valgkomite: Torkjell Malterud. Valgt for 1 år.

 

Møtet avsluttet kl 21.30.

 

 

 

 

Geir Frydenlund                                                                           Torkjell Malterud                       Sign.                                                                                                 ign.