2018

Referat fra årsmøtet i 2017

Årsmøte i NVMC avd, Gjøvik og Omland på Osbakken 30 januar 2018.

 

Formann åpner møtet, godkjenning av innkalling.

Valg av møteleder: Asbjørn Jønsson.

Valg av sekretær: Roger Solhaug.

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll: Geir Frydenlund, Torkjell Malterud.

Årsberetning opplest og godkjent.

 Regnskap gjennomgått og godkjent.

Budsjett gjennomgått og godkjent.

23 medlemmer til stede.

Valg.

Styret har bestått av: Leder Trond Åsmundstad. Sekretær Svein Arne Dalby. Kasserer Torgeir Seim. Styremedlem Pål Brekke. Styremedlem Tom Hagengen. Revisor Rolf Vold. Valgkomite Torkjell Malterud.

 

Etter valget ble det nye styret slik:

Leder: Trond Åsmundstad. Valgt for 1 år

Sekretær: Svein A Dalby. Ikke på valg, 1 år igjen.

Kasserer: Torgeir Seim. Valgt for 1 år.

Styremedlem: Pål Brekke. Ikke på valg, 1 år igjen.

Styremedlem: Tom Hagengen. Ikke på valg, 1 år igjen.

Revisor: Rolf Vold. Valgt for 1 år.

Valgkomite: Torkjell Malterud. Valgt for 1 år.

 

Møtet avsluttet kl 21.30.

 

 

 

 

Geir Frydenlund                                                                           Torkjell Malterud                       Sign.                                                                                                 ign.

Aktivitetsplan 2018

 

 Tema/Emne:

Sted:

Jan 30

Årsmøte/medlemsmøte kl 19.00.

Osbakken

Feb 27

Medlemsmøte kl. 19.00

ABM Reklame

Mars 17

Fellestur, museumsbesøk

Ådalsbruk

Mars 20

Medlemsmøte kl. 19.00

ABM Reklame

April 14

Alt. 21

Teknisk Museum og vandring langs Akerselva

Kjelsås /Oslo

April 28

 

Klargjøring ABM – utstilling Gågata,

Kl. 10.00 – 12.00 i Gågata

ABM Reklame

Mai 1

Frammøte Skreia 12.00, jernbanestasjon.

Skreia

Mai 12

Vårmønstring Amfi Kjøpesenter

Raufoss

Mai 22

Pizzakveld på Raufoss

Raufoss

Juni 12

alt. 19

Fellestur til Vormsund

Vormsund

Juni 29- Juli 1

Skogsløpet NVMC avd. Vestfold

Sandefjord

Aug 14

alt. 21

Fellestur til Viken 2

Totenvika

Aug 24-26

Troll-Rally helg

Fyresdal / Mjøsvang

Sept 25

Medlemsmøte kl. 19.00.

ABM Reklame

Okt 30

Medlemsmøte kl. 19.00

ABM Reklame

Nov 27

Sesongavslutning kl 18.30, Julebord med lotteri, gjest!

Bestemmes senere

For fellesturene i april, juni og august gjelder alternativ dato, dersom det er dårlig vær på opprinnelig dato.

 Andre mulige fellesturer kan være: Randsfjord rundt, Hønefoss stasjon, Norsk Motorhistorisk Senter Burud Hokksund, Osbakken, Sillongen, Rundkiosken Gjøvik..

Nærmere beskjed om turene kommer på SMS.