Innkalling til årsmøte og referat

Innkalling til årsmøte NVMC Gjøvik og Omegn

Det blir avholdt årsmøte i NVMC avd. Gjøvik og Toten onsdag 1. februar 2017 på Osbakken, Skumsjøen.

Dagsorden:

kl. 19.00

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet

Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2016

Godkjenning av budsjett for 2017

Valgkomitéen presenterer sin instilling og leder valget

 

Kl. 19.45 Pause, servering av bestilt mat

Kl. 20.15 Sosialt samvær, medlemmenes tile

Kl. 21.30 Avslutning

Vi ønsker velkommen til en hyggelig MC-kveld!

NVMC avd. Gjøvik og Omegn

Styret

 

Styret i NVMC Gjøvik og Omegn i 2017. Fra v. Kasserer Torgeir Seim, leder Trond Åsmundstad, styremedlem Pål Brekke, styremedlem Tom Hagengen og sekretær Svein Arne Dalby.