Aktiviter

Årsmøte 2015

Årsmøte avholdes på Osbakken tirsdag 26. jan 2016 kl,19.00

Julebord 2015

Påjulebordet den 24. november ble klubbens hederspris for 2015 tildelt Rolf Vold for sin fremragende innsats i å i vareta noen av landest eldste motorsykler. Vandrepokalen ble overarkt av giveren Erik Odberg.

Kai Arild Nordseth var kveldens gjest og holdt et inspirerende foredrag om Husqarna sykler.

Årsmøte 2014

Klubbsekretær Bjørn Halvorsen

Årsmøte ble avholdt på Osbakken den 27. jan. I tillegg til vanlige årsmøtesaker var klubbsekretær Bjørn Halvorsen invitert til å informere litt fra hovedklubben.

Styre for 2015 ble: Leder Svein Arne Dalby, Kasserer Torgeir Seim, Sekretær Trond Aasmundstad, Styremedlemmer Arne B. Krokeide og Tom Hagengen.

Styret for 2015: Fra venstre Tom Hagengen, Torgeir Seim, Arne B. Krokeide, Svein Arne Dalby, Trond Aasmundstad

Årsmøte

NVMC avd. Gjøvik og Omegn avholder årsmøte på Osbakken tirsdag 27. januar kl. 19.00.

Godt Nyttår 2015

Styret i NVMC avd. Gjøvik og Omegn ønsker medlemmer og lesere Godt Nyttår 2015, og ønsker samtidig velkommen til klubbens aktiviteter i 2015.