Loka avd. historie

Lokalavdelingens historie.

Oppdatert 7. oktober 2013 av Torgeir Seim.

I forbindelse med årsmøter og årsmelding, står vanligvis omtrent dette å lese:
Lokalavdelingen har fortsatt med å opprettholde høy aktivitet i året som er gått. Det har vært avholdt styremøter, medlemsmøter, det siste medlemsmøtet før jul var julebord på Kaffistova eller Osbakken. Gjerne med litt forsiktig bruk av øl og akevitt.
Videre leser vi at "følgende har sittet i styret" med navn som Haakon Bjølseth, Odd Arne Amlien, Odd Kjell Hagen, Svein Skullerud, Geir Arne Sørlie, Arne B. Krokeide, Vegard Lervold og flere.
Etter hvert som data har gjort sitt inntog også hos veteranmotorsyklistene, leser vi at nettsiden og SMS er blitt viktige verktøy / instrumenter innenfor informasjonsformidling og kommunikasjon.
Medlemsaktivitetene er tradisjonelle fra år til år. Det nevnes stand ved messer, klargjøringsdag for kjøretøyer hos ABM Reklame i Hunndalen, utstilling av kjøretøyer ved Hadeland Folkemuseum, deltagelse i Vårskjelven, Skogsløpet, arrangement i Storgata på Gjøvik og så videre. Mjøsvangtreffet i Vang i Valdres (etter hvert med navneendring til VSOP-løpet) har vært samlingspunkt gjennom temmelig mange år siste helga i august, ofte med innlagt fottur fredag og kjøretur lørdag. Dette har vært videreføring av gamle Troll-Rally, som ble arrangert på Bøflaten Camping fra 1965 til litt ut på 70-tallet. Utstilling av kjøretøyer ved Lands Museum på Dokka, Hadeland Glassverk, Skibladnerfestivalen og Birimarkedet er bare noe av det vi holder på med.
Det som det ikke blir skrevet så mye om i årsberetninger, er alle de fine turene våre medlemmer kjører enkeltvis eller i løst organiserte grupper. Vi nevner heller ikke de hundrevis av timer som går med til å restaurere våre veteranmotorsykler. Restaureringen kan for mange strekke seg over flere år, eller tiår, og ende med at sykkelen da selges?! Og alle pengene som brukes til restaurering? Men å bruke penger er jo viktig, om vi skal holde samfunnshjulene i gang!

 

Et spørsmål vi av og til får, er når etableringen av NVMC avd Gjøvik og Omegn egentlig fant sted?
Svaret på dette er todelt, for lokalavdelingen er både startet og restartet. La oss først låne litt om historien fra NVMC sentralt: NVMC ble etablert den 16. februar 1974, på Motorsenteret - Hvervenbukta utenfor Oslo. Foranledningen til stiftelsen av NVMC var en stadig økende interesse for gamle tohjulinger. Både i Sverige og Danmark hadde de allerede startet opp med slike klubber. Nyheten om at en veteranmotorsykkelklubb var stiftet spredte seg snart fra Oslo til de øvrige landsdelene, og blant de tidligste medlemmene finner vi folk langt utenfor østlandsområdet. Medlemsbladet "Sidevogna" var de første årene bare noen tynne Xerox-kopier, og først i desember 1978 kom bladet i Offsettrykk, en revolusjon særlig med hensyn til bildekvalitet. De siste årene har "Sidevogna" fått hjelp av moderne datateknologi og ekspertise på det layoutmessige og framstår som et av de beste klubb-bladene i Norge, nå også i farger! "Skogsløpet" ble tidlig NVMCs hovedarrangement, og løpet ble da som nå flyttet til forskjellige deler av landet.."
Så til mer eksakte årstall for når etableringen av NVMC avd Gjøvik og Omegn fant sted, 1. ste periode: Aktiviteten var stor fra ca 1984 og ca et tiår framover. Dette ser vi fra gamle protokoller og arbeidspermer. Aktiviteten besto av medlemsmøter og varierte opptredener, Hadeland Folkemuseum er nevnt flere steder, altså aktiviteter ikke ulikt det vi kjenner i dag. Dette varte fram til ca 1995, noe av det største som hendte i denne perioden ut fra omtale må være arrangement av Nickel- og Carbidløpet med utgangspunkt fra gågata i Gjøvik i 1994. Dette arrangementet er dokumentert med bilder og avisutklipp i store mengder. Sentrale i denne 10-årsperioden finner vi var Haakon Bjølseth, Lars Stumlien, Odd Arne Amlien, Rolf Wold, Bjørn Blichfeldt, Stein Kompen, Roald Pedersen, Odd Røisli, og andre som også er aktive i dag.
En morsom sak fra denne perioden, er at klubben fikk laget sin egen fane, til bruk når de var ute på treff hvor det var aktuelt å vise seg fram. Denne fanen var meget spesiell. Foruten at den var mesterlig tilvirket i flotte materialer, kunne den fra bakkenivå heises høyere enn konkurrerende faner,  med en teleskopflaggstang! Fanen hadde også egne vedtekter, hvor vi kan lese at dens navn var Fanitullen, den hadde en egen beskytter med tittel fanejunker som ble oppnevnt på årsmøtet hvert år, fanen skulle ved heising hilses med en salutt på minimum 500 kubikkcentimer! Flaggstangen var ellers utstyrt med en blåseinnretning som utstøtte en fanfare, og det var særlig viktig å påse at fanen alltid var heist høyere enn tilsvarende faner fra andre klubber. Fanen finnes fortsatt, og benyttes ved spesielle anledninger.

Etter den aktive 10-årsperioden fra ca 1984 til ca 1995, ser det ut for at de enkelte kjørte og skrudde på egen hånd i en del år?
Så fulgte det vi kaller "reetableringen av NVMC avd Gjøvik og Omegn", 2. ndre periode: Opptakten til denne perioden var at et par veteranmotorsykkelinteresserte personer savnet en viss bredde når det gjaldt utstilling av veteranmotorsykler i Fjellhallen på Gjøvik. Disse to var Svein Egil Skullerud fra Skreia og Torgeir Seim fra Raufoss. For egen regning og på eget initiativ stilte de hver ut to motorsykler på høstmessen 2004. Dette var AJS, Royal Enfield, BSA og Ariel, med andre ord full engelsk dominans. Og begeistringen uteble ikke hos publikum. Nå skjedde ting fort! Odd Arne Amlien som var sentral i aktiviteten fra 1984 til 1995, mente det var på høy tid å få i gang igjen lokalavdelingen av NVMC. Det ble satt full trykk på dette, sterkt dominert av personer som i nasjonal sammenheng satt inne med bred erfaring og kompetanse innen markedsføring, organisasjon og ledelse. Resultatene uteble ikke. Den 25. januar 2005 ble lokalavdelingen restartet i Odd Fellows selskapslokaler, og planer ble straks lagt for et bredt utvalg av aktiviteter. SideVogna ble flittig brukt, og i 2006 ble hele Norge invitert til Skogsløp på Starum, ett arrangement vi gjentok også i 2007. Stolte av det vi hadde fått til, feiret vi vår egen suksess med medlemstur til Danmark senhøstes 2007, og bestemte at vi skulle ta et "friår" fra å være arrangør. Dermed kunne vi også få litt mer tid til å være sosiale, og først og fremst tid til å kjøre med våre kjære sykler! Etterpå har vi fartet mye omkring, og ekstra sosiale er vi om høsten og vinteren. For eksempel i 2010 da vi reiste til messe i Ørebro i Sverige, og i 2011 til Vesterås. Vinteren 2012 dro vi sannelig en tur til England også, til hotel i Salisbury, marked i Shepton Mallet, og Sammy Miller Museum hvor vi kunne studere ca 300 forskjellige motorsykler! Slikt blir det miljø av. Vi håper vi får stadig nye medlemmer, og at vi kan fortsette med aktiviteten vår i riktig mange år enda. Vi har fortsatt som målsetting å være synlige gjennom SideVogna, og arrangere kvelder og opplevelser som gjør at våre medlemmer trives, og at medlemstallet holdes oppe.


(NB: Vi går ikke god for at "historien" er 100 % korrekt, det blir skrevne historier aldri kunne bli. Vi glemmer noe, baserer oss på notater som tolkes ulikt, og har ofte i ettertid ulike oppfatninger av hva som faktisk hendte. For eksempel om hvilke personer som var mest eller mindre sentrale og betydelige)!