Progress

Du drar i denne spaken her som åpner spjeldet der, og suger brennstoff inn der, som blir antent av den magneten der, og skyver stempelet ned i sylinderen der. Eksosen kommer ut der og bakhjulet spinner rundt. " går den fremover da?" Skulle mene det ja!

Funksjon og virkemåte