Tidligere aktiviteter

Fra vår stand i Gjøvik 2018

LOKALINFORMASJON anno 1995 !

Første eksemplar fra 1995.

Informasjon har i lang tid vært viktig for lokalavdelingen. Allerede i 1995 utga Gjøvik og Omegn "Svaneposten" som informasjonsblad til medlemmene mellom utgivelsene av "SideVogna".

Dette var et tidskrift på flere sider i A5-format. Her var info fra lokalstyret, sentralstyret og fra medlemmene.